Agentie Detectivi Particulari | Romania Private Investigator| Bucharest Private Detective Agency | Investigations

glosar

Glosar de Concept si Sintagme

All A B C D E F G I L M O P R S T U V Z
Sintagma Definitie
ACT

ACT - document elaborat de o autoritate de stat, prin care se atesta un fapt, o obligatie, identitatea cuiva. TIPURI DE ACTE: Act juridic: manifestare de vointa a uneia sau a mai multor persoane, cu scopul de a crea, de a modifica, de a transmite sau de a stinge drepturi si obligatii. Act administrativ: act care emana de la organele administrative si care poate fi: normativ, cand prin el se statornicesc norme juridice cu caracter general; individual, cand are drept scop nasterea, modificarea sau stingerea unor raporturi juridice concrete. El se emite in temeiul puterii de stat, prin care se aduc la indeplinire dispozitiile legii. Act de administrare: act prin care un bun este facut producator de venituri fara a fi instrainat. Act de dispozitie: act prin care se transmite sau se constituie un drept real privitor la un bun ori se renunta la un drept. Act prin care se transmite un drept de creanta si, in general, in orice act prin care se depaseste sfera actelor de administrare. Act de stare civila: inscris autentic prin care se constata si se pot dovedi faptele si actele juridice din care decurge starea civila a unei persoane. Act procesual: act de dispozitie a organului judiciar. Act procedural: act prin care se aduce la indeplinire actul procesual;